Deklaracja dostepnosci

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zobowiazuje sie zapewnic dostepnosc swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oswiadczenie w sprawie dostepnosci ma zastosowanie do strony internetowej https://epodatki.tarnowskiegory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oswiadczenie sporzadzono dnia: 2021-12-16. Deklaracje sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnoscia strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa jest Marcin Haida, m.haida@um.tgory.pl . Kontaktowac mozna sie takze dzwoniac na numer telefonu 32/ 39 33 766. Ta sama droga mozna skladac wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz skladac skargi na brak zapewnienia dostepnosci.

Kazdy ma prawo do wystapienia z zadaniem zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegos ich elementu. Mozna takze zazadac udostepnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, na przyklad przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartosci filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierac dane osoby zglaszajacej zadanie, wskazanie, o która strone internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jezeli osoba zadajaca zglasza potrzebe otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, powinna takze okreslic dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac zadanie niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe, podmiot publiczny niezwlocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania bedzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 miesiace od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli zapewnienie dostepnosci cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny moze zaproponowac alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostepnosci lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszacy zadanie mozne zlozyc skarge w sprawie zapewniana dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury mozna takze zlozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepnosc architektoniczna

1. Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4

    a) Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz 1 wejście do Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta i 1 wejście do Wydziału Podatkowego - Kasa,
    b) Do wejścia głównego prowadzą schody wyposażone w poręcz,
    c) Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
    d) Przy wejściu do budynku Urzędu podany jest numer telefonu dla osób niepełnosprawnych, pod którym można uzyskać informacje o załatwianej sprawie jak również wezwać pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy w Urzędzie,
    e) Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
    f) Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    g) W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym po wcześniejszym umówieniu się,
    h) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    i) Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
    j) Kasa Urzędu zlokalizowana na parterze budynku została wyposażona w pętlę indukcyjną stacjonarną,
    k) Kancelaria ogólna zlokalizowana na parterze budynku została wyposażona w pętlę indukcyjną przenośnią.
    l) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2

    a) Do budynku prowadzi 1 wejście główne, jedno wejście od tyłu budynku oraz jedno boczne,
    b) Do wszystkich wejść prowadzą schody,
    c) Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażoną w informację głosową oraz przyciski w języku Brailea.
    d) Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
    e) W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym po wcześniejszym umówieniu się,
    f) W budynku znajduje się punkt informacyjny z miejscem dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w pętlę indukcyjną stacjonarną.
    g) Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
    h) Za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w bliskim sąsiedztwie windy. Przed budynkiem jak i w jego obrębie znajdują się znaki informacyjne wskazujące dotarcie osoby niepełnosprawnej do 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz windy.
    i) Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze budynku,
    j) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    k) Nad wejściem nie ma głośników systemu zaprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
    l) Kasa Urzędu zlokalizowana na parterze budynku została wyposażona w pętlę indukcyjną stacjonarną,
   m) Kancelaria Ogólna Urzędu zlokalizowana na parterze budynku została wyposażona w pętlę indukcyjną przenośną.
    n) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2a

    a) Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Sienkiewicza 2a,
    b) Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcz,
    c) W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym po wcześniejszym umówieniu się,
    d) Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
    e) Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
    f) Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
    g) W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
    h) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystapienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne zaladowanie zawartosci strony.

Serwis jest dostosowany do obslugi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomoca klawiszy:

  • TAB - przejscie do nastepnego elementu mozliwego do klikniecia,

  • SHIFT + TAB - przejscie do poprzedniego elementu mozliwego do klikniecia,

  • ENTER - wykonanie domyslnej akcji, zwykle wcisniecie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej czesci strony.

Ulatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych czesci ekranu, unikalne tytuly stron umozliwiaja rozróznienie kazdej strony, zdjecia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuly opisujace dany odnosnik bardziej szczególowo.

Za pomoca skróconego menu mozna dostac sie bezposrednio do:

  • tresci
  • menu ulatwien dostepu
  • menu glównego
  • mapy strony